Om

Kursen Thoraxanestesi riktar sig framför allt till ST-läkare som inte gör en specialanestesi-placering på Thorax-operation eller thorax-IVA, men är öppen även för specialister som vill förkovra sig i ämnet.

Ansvarig för kursen är Martin Slettengren, specialist i anestesi & intensivvård med arbetsplats Perioperativ Medicin och Intensivvård, funktionsområde Hjärta och Lungor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Webbredaktör är Cecilia Kallin och ansvarig utgivare är Martin Slettengren.

Annons