Nästa kurs i Thoraxanestesi hålls på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna den 4-8 september 2023 (v.36)

Kursen täcker SOSFS 2008:17 delmål 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 respektive SOSFS 2015:8 c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c9, c11, c12.

Om

Kursen Thoraxanestesi riktar sig framför allt till ST-läkare som inte gör en specialanestesi-placering på Thorax-operation eller thorax-IVA, men är öppen även för specialister som vill förkovra sig i ämnet.

Ansvarig för kursen är Martin Slettengren, specialist i anestesi & intensivvård med arbetsplats Perioperativ Medicin och Intensivvård, funktionsområde Hjärta och Lungor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Webbredaktör är Cecilia Kallin och ansvarig utgivare är Martin Slettengren.

Kontakta oss